Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Eleksiyon ng 1997

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
ArawPangalan ng EleksiyonMga ResultaLakiCanvassLaki

12/16/97

Rainbow MWD Div#3 Recall

199712bull.txt

8KB

199712cv.zip

1KB

11/04/97

Lakeside/Ramona
Coronado Unf/Solana
Beach/Ram MWD/
SDREFPD (Jamul&
Tecate)199711bull.txt

8KB

199711cv.zip

4KB

06/03/97

Cons Spec-Poway/Carlsbad Sch/AlpSch/ECoFPD/
CSA17/69

199706bull.txt

8KB

199706cv.zip

4KB
04/15/97Borrego Water District Annex199704bull.txt8KBN/AN/A

01/28/97

Pauma Water District Annec

199701bull.txt

8KB

N/A

N/A