Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Eleksiyon ng 2009

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
ArawPangalan ng EleksiyonMga ResultaLakiCanvassLaki
12/08/09 Oceanside Special Recall Election 200912bull.pdf 10kb 200912cv.pdf 21kb
05/05/09 Chula Vista Special Election 20090505bull.pdf 12kb 20090505cvpdf.pdf 1kb
05/19/09 State Wide Special Election 20090519bull.pdf 18k 20090519cvpdf.zip
20090519cvtxt.zip
20090519vnvpdf.zip
4MB
2MB
5.8MB
08/25/09 Rainbow Municipal Water District Results 4kb