Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Eleksiyon ng 2013

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
ArawPangalan ng EleksiyonMga ResultaLakiCanvassLaki
03/12/13 40th State Senate 20130312_bull.pdf
20130312_wi.pdf
10kb
12kb
20130312cvpdf.pdf
20130312cvtxt.zip
274KB
2MB
03/26/13 City Council 4th Dst. 20130326_bull.pdf
10kb
20130326cvpdf.pdf
20130326cvtxt.zip
114KB
1MB
05/21/13 Special Consolidated Election 201305bull.pdf
201305wi.pdf
10kb
44kb
201305cvpdf.zip
201305cvtxt.zip
206KB
1MB
06/18/13 Encinitas Special Municipal Election 201306bull.pdf 10kb 201306cv.pdf
201306cvtxt.zip
206KB
1MB
11/19/13 CITY OF SAN DIEGO Special Municipal Election 201311bull.pdf
201311wi.pdf
10kb
12kb
201311cv.pdf
201311cvtxt.zip
201311vnvpdf.zip
1223KB
2627KB
2316KB