Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Kailangan ng mga Lugar ng Botohan

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Magparenta or magpagamit ng isang lugar ng botohan? Ang mga lugar ng botohan ay kailangan sa buong county. Ang kompensasyon sa pamumuno ng isang botohan ay $50, na may karagdagang $20 kung ang namumuno ay magkakaloob ng mga mesa at mga upuan na kakailanganin ng mga manggagawa sa lugar ng botohan.

Tinatanggap din namin ang mga libreng lugar ng botohan na kung saan ay walang hininging kabayaran (kusang-loob).

Mangyaring kontakin ang aming opisina sa 858-565-5800 para sa karagdagang impormasyon.