Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 1991

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở

11/05/91

SD/Coronado/Jacumba CSD

199111bull.txt

8KB

N/A

N/A

09/17/91

San Diego Primary (2,4,6,8)

199109bull.txt

3KB

N/A

N/A

06/04/91

S.Bay/S.Dieguito.Chula Vista/Valley Center MWD

199106bull.txt

8KB

N/A

N/A

04/09/91

San Diego 5th District Recall

199104bull.txt

8KB

N/A

N/A