Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 1993

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở

12/28/93

Special Election/40th State Senate

N/A

N/A

199312cv.zip

4 KB

11/02/93

Special Consolidated Statewide

199311bull.txt

37KB

199311cv.zip

484KB

09/21/93

San Diego City Primary

199309bull.txt

8KB

199309cv.zip

18KB

06/08/93

Oceanside Unified / Santee School

199306bull.txt

3KB

199306cv.zip

5KB

02/16/93

Special SD City Council #8

199302bull.txt

8KB

199302cv.zip

3KB