Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 1997

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở

12/16/97

Rainbow MWD Div#3 Recall

199712bull.txt

8KB

199712cv.zip

1KB

11/04/97

Lakeside/Ramona
Coronado Unf/Solana
Beach/Ram MWD/
SDREFPD (Jamul&
Tecate)199711bull.txt

8KB

199711cv.zip

4KB

06/03/97

Cons Spec-Poway/Carlsbad Sch/AlpSch/ECoFPD/
CSA17/69

199706bull.txt

8KB

199706cv.zip

4KB
04/15/97Borrego Water District Annex199704bull.txt8KBN/AN/A

01/28/97

Pauma Water District Annec

199701bull.txt

8KB

N/A

N/A