Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 1999

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở
11/02/99Special Election / Poway Unified Facilities Improvement District199911bull.txt8KB199911cv.zip2KB
08/17/99City of Escondido Special Municipal199908bull.txt8KB199908cv.zip1KB
06/08/99
La Mesa / Spring Valley School / Vista Unified School

199906bull.txt

8KB

199906cv.zip

3KB

05/18/99

County Retirement Board (2)

199905bull.txt

8KB

N/A

N/A

03/02/99

Cons Spec-Library Prop/Valley Center School

199903bull.txt

8KB

199903cv.zip

29KB