Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 2005

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở
11/08/05Special Statewide200511bull.pdf21k200511cvpdf.zip
200511cvtxt.zip
1.7MB
2.1MB
07/26/05Special SD City200507bull.pdf12k200507cvpdf.zip
200507cvtxt.zip
1.5MB58KB
06/07/05Oceanside MWD200506bull.pdf10k200506cv.pdf115KB
05/03/05Ramona MWD200505bull.pdf9k200505cv.pdf15KB
03/08/05Rainbow MWD200503bull.pdf10KB200503cv.pdf17KB
02/15/05City of Santee
MUNICIPAL
200502bull.pdf12KB200502cv.pdf30KB
01/04/05San Diego 4th
City Council Dist.
200501bull.pdf123KB200501cv.pdf553KB