Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 2013

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở
03/12/13 40th State Senate 20130312_bull.pdf
20130312_wi.pdf
10kb
12kb
20130312cvpdf.pdf
20130312cvtxt.zip
274KB
2MB
03/26/13 City Council 4th Dst. 20130326_bull.pdf
10kb
20130326cvpdf.pdf
20130326cvtxt.zip
114KB
1MB
05/21/13 Special Consolidated Election 201305bull.pdf
201305wi.pdf
10kb
44kb
201305cvpdf.zip
201305cvtxt.zip
206KB
1MB
06/18/13 Encinitas Special Municipal Election 201306bull.pdf 10kb 201306cv.pdf
201306cvtxt.zip
206KB
1MB
11/19/13 CITY OF SAN DIEGO Special Municipal Election 201311bull.pdf
201311wi.pdf
10kb
12kb
201311cv.pdf
201311cvtxt.zip
201311vnvpdf.zip
1223KB
2627KB
2316KB