Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Bộ Sưu Tập Âm Thanh
Chào Đón Quý Vị đến với Bộ Sưu Tập Âm Thanh CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ THỐNG ĐỐC 2014

Bản In

Bộ sưu tập âm thanh bao gốm những phát biểu được nộp bởi những ứng cử viên và thông tin về mỗi dự luật. Bộ sưu tập được trích từ tập sách phiếu mẫu và thông tin cho cử tri mà Văn Phòng Bầu Cử được yêu cầu phải in ra và gởi đi trước mỗi cuộc bầu cử toàn tiểu bang cho tất cả các cử tri đã ghi danh trong quận.

Để nghe lời phát biểu của ứng cử viên và những dự luật sẽ có trên lá phiếu của quý vị, xin vui lòng nhấn vào ngôn ngữ riêng của hồ sơ âm thanh mà quý vị muốn nghe:

Nếu quý vị muốn xem lại bản sao tự động của tập sách phiếu mẫu và thông tin cử tri cho cuộc bầu cử sắp tới, quý vị có thể nhấn vào đây