Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Điều Cần Biết Về Bầu Cử

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Những ai được ghi danh đi bầu?
Khi nào thì cần phải ghi danh lại?
Tôi moi dọn đến California, khi nào thì tôi có thể ghi danh đi bầu?
Tôi có phải ghi danh với một đảng chính trị riêng biệt hay không?
Tôi không đi bầu kỳ bầu cử vừa qua. Tôi có cần phải ghi danh lại không?
Làm thế nào để có thể biết được rằng tên của tôi vẫn còn trong danh sách đã ghi danh?
Nếu tôi mới dời chỗ ở và không có giờ để ghi danh lại thì sao?
Tôi đi bầu ở đâu?

Những ai được ghi danh đi bầu?

•Công dân Hoa Kỳ
•Cư ngụ tại California
•Được 18 tuổi vào hoặc trước kỳ bầu cử sắp tới
•Không bị tù hoặc bị quản chế vì án tội hình
•Không bị tòa tuyên bố là người thiếu khả năng về tinh thần

Khi nào thì cần phải ghi danh lại?

Khi quý vị dời chỗ ở, đổi tên, hoặc muốn thay đổi sự gia nhập đảng chính trị của quý vị.

Tôi mới dọn đến California, khi nào thì tôi có thể ghi danh đi bầu?

Tại California không có thời gian chờ trước khi quý vị có thể ghi danh đi bầu. Tuy nhiên, quý vị phải ghi danh trước 15 ngày của kỳ bầu cử để được hợp lệ bầu.

Tôi có phải ghi danh với một đảng chính trị riêng biệt hay không?

Không, luật tiểu bang California quy định rằng một cá nhân có thể chọn ghi danh với một đảng chính trị riêng biệt, ghi danh với tư cách là người không thuộc đảng phái, hay là người không nêu rõ đảng phái.

Tôi không đi bầu kỳ bầu cử vừa qua. Tôi có cần phải ghi danh lại không?

Không cần. Thông thường, một khi quý vị đã ghi danh rồi quý vị không cần phải ghi danh lại miễn là quý vị vẫn còn ở tại địa chỉ cũ.

Làm thế nào để có thể biết được rằng tên của tôi vẫn còn trong danh sách đã ghi danh?

Quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Bầu Cử để hỏi xem tên của quý vị có còn trong danh sách đã ghi danh hay không hoặc quý vị có thể xem Ở ĐÂY

Nếu tôi mới dời chỗ ở và không có giờ để ghi danh lại thì sao?

Nếu quý vị đã dời chỗ ở trong phạm vi Quận San Diego 14 ngày hoặc ít hơn trước kỳ bầu cử, quý vị có thể đến phòng phiếu cũ, phòng phiếu mới của quý vị, hoặc đến Văn Phòng Bầu Cử. Nếu quý vị đến phòng phiếu mới, xin nhớ mang theo Bằng Lái Xe California, Thẻ Căn Cước, hoặc hai loại giấy nhận diện khác để chứng minh quý vị ở tại địa chỉ mới. (Xin xem 'Bằng Chứng Về Nơi Cư Ngụ Hiện Tại' có ghi dưới đây.) Nếu quý vị không có bằng chứng về nơi cư ngụ hiện tại, quý vị có thể điền vào đơn xác nhận tại văn phòng của chúng tôi vào ngày Bầu Cử.

Tôi đi bầu ở đâu?

Địa điểm bỏ phiếu của quý vị có ghi ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu của quý vị. Ngoài ra, Văn Phòng Bầu Cử còn có phần tìm phòng phiếu trong trang web của chúng tôi khoảng 3 tuần trước mỗi kỳ bầu cử lớn.