Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

tôiGhiDanhtôiĐiBầu

(Thực hiện bởi Ms. Emma Lostritto)

Đoạn phim dưới đây và tập sách có thể tải xuống được đã được thâu và viết bởi Emma Lostritto trong suốt năm học cuối ở trường Trung Học Serra 2011-2012 thuộc cộng đồng Tierrasanta Quận San Diego. Là một người nhận Giải Vàng Nữ Hướng Đạo, Emma theo đuổi viễn ảnh đưa những cử tri tiềm năng ở nhóm tuổi 18-24 biết suy nghĩ về cộng đồng, ghi danh đi bầu, và tham gia gia vào tiến trình dân chủ nhiều hơn

Dự án của Emma và kết quả của đoạn phim và tập sách được bảo trợ bởi Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego và ví dụ điển hình của sự cống hiến của Emma để thu hút giới trẻ. Nhân viên của Văn Phòng Bầu Cử hân hạnh đưa ra những hỗ trợ và hướng dẫn cho dự án của cô từ bước đầu làm vững thêm hướng đi của Emma và sau cùng những tài liệu Emma làm ra.

Emma đã vượt ra ngoài những bạn đồng học năm cuối và thầy cô ở trường Trung Học Serra bằng cách đưa tầm nhìn của mình đến sự lãnh đạo ở Khu Học Chánh San Diego Unified cũng như những trường trung học khác ở Quận San Diego.

Lợi ích thật sự từ dự án của Emma – tăng số lượng ghi danh đi bầu của giới trẻ - đã bắt đầu tiềm năng ảnh hưởng đến hàng trăm; nếu không phải là hàng ngàn những công dân trẻ trong tương lai

tôiGhiDanhtôiĐiBầu (PDF)