Somali | Macluumaad Af-Soomaali ah

County of San Diego Resources | Khayraadka Degmada San Diego

Guidance | Hanuunin

Print Resources and Graphics | Khayraad iyo Sawiro Daabacan

CDPH Resources | Khayraadka Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee California

CDC Resources | Khayraadka Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada

Other Resources | Khayraadyo Kale