Somali | Macluumaad Af-Soomaali ah

Xulo luqadda adoo adeegsanaya astaamaha Google ™ Ku Tarjum si aad ugu beddelatid dhammaan qoraalka bogagga shabakadda Cudurka 'Coronavirus Disease' afaf kale. * Ma dammaanad qaadi karno inuu sax yahey iyo inkale macluumaad kasta oo lagu tarjumay Google ka ™. Tarjumaaddani waxaa loogu tala galey sidii Macluumaad iyo Khayraad dheeraad ah looga heli lahaa.

County of San Diego Resources | Khayraadka Degmada San Diego

Guidance | Hanuunin

Print Resources and Graphics | Khayraad iyo Sawiro Daabacan

 

CDPH Resources | Khayraadka Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee California

CDC Resources | Khayraadka Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada

Other Resources | Khayraadyo Kale