Permits

California CUPA Forum Homepage

Unified Program Facility Permit

The Hazardous Materials Division (HMD) is the Certified Unified Program Agency (CUPA) for San Diego County and is responsible for regulating facilities that:

All businesses in the County of San Diego that conduct any of these activities are required by law to obtain and maintain a valid Unified Program Facility Permit through the California Environmental Reporting System (CERS). For additional information please visit our CERS information website.

Unified Program Facility Permit Fees

Underground Storage Tank Fees

If you have questions, please contact us at:

Invoice/Billing:                                            (858) 505-6930

Unified Program Facility Permitting:          (858) 505-6661

CERS Help Desk:                                     (858) 505-6990

Hazardous Materials Duty Specialist (858) 505-6880

Hazardous Materials Complaints:           (858) 505-6657

green-line

Stakeholder Meeting Invitation—Cost Recovery Proposal and Program Updates

The County of San Diego, Department of Environmental Health and Quality, Hazardous Materials Division (HMD) is conducting stakeholder outreach to share the Certified Unified Program Agency (CUPA) program updates and to provide an opportunity to comment on the fiscal year 2021-22 cost recovery proposal. This year all stakeholder meetings with be conducted virtually through Microsoft Teams.

Outreach topics will include updates for CUPA programs, accomplishments, compliance guidelines for inspections, and the fiscal year 2021-22 cost recovery proposal for all HMD programs followed by time for questions and answers. HMD will be holding two main stakeholder meetings which will cover updates for all CUPA programs. In addition to the Main Stakeholder Meetings the Hazardous Materials Division is holding program specific meeting sessions. Those interested can attend both the Main HMD Stakeholder Meetings and the program specific stakeholder meetings that are applicable to their facility/operations. Please RSVP by clicking the meeting link above the date/time you are interested in attending. Virtual meeting links will be sent prior to the scheduled meetings to those that RSVP.

يرجى الرد على دعوة الحضور اليوم بالنقر فوق رابط الاجتماع الموجود أعلى التاريخ / الوقت الذي ترغب في حضوره للتأكد من عدم تفويت هذه التحديثات. يرجى تضمين ما إذا كانت خدمات الترجمة مطلوبة باللغة العربيةyrja alradu ealaa daewat alhudur alyawm bialnaqr fawq rabt alaijtimae almawjud 'aelaa alttarikh / alwaqt aldhy targhab fi hudurih lilta'akud min edm tafwit hadhih altahdithat. yrja tadmin ma 'iidha kanat khadamat altarjimat matlubat biallughat alearabia (Arabic)

請點擊您有興趣參加的日期/時間上方的會議鏈接以立即回复,以確保您不會錯過這些更新。請提供是否需要中文翻譯服務Qǐng diǎnjī nín yǒu xìngqù cānjiā de rìqí/shíjiān shàngfāng de huìyì liànjiē yǐ lìjí huífù, yǐ quèbǎo nín bù huì cuòguò zhèxiē gēngxīn. Qǐng tígōng shìfǒu xūyào zhōngwén fānyì fúwùv (Chinese) 

Confirme su asistencia hoy mismo haciendo clic en el enlace de la reunión que se encuentra arriba de la fecha / hora en la que está interesado en asistir para asegurarse de no perderse estas actualizaciones. Incluya si se solicitan servicios de traducción en español (Spanish)

Mangyaring RSVP ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa link ng pagpupulong sa itaas ng petsa / oras na interesado kang dumalo upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang mga update na ito. Mangyaring isama kung hiniling ang mga serbisyo sa pagsasalin sa tagalog (Tagalog)

Vui lòng RSVP ngay hôm nay bằng cách nhấp vào liên kết cuộc họp phía trên ngày / giờ bạn muốn tham dự để đảm bảo bạn không bỏ lỡ những cập nhật này. Vui lòng bao gồm nếu dịch vụ dịch được yêu cầu bằng tiếng Việt (Vietnamese)

If you are in need of translation services for any of these meetings, please indicate this when you RSVP through Eventbrite.

Main HMD Stakeholder Meeting (CLICK HERE TO RSVP) 
WHEN: Monday, March 8, 2021 1:00 PM-3:00 PM

Main HMD Stakeholder Meeting (CLICK HERE TO RSVP)
WHEN:  Tuesday, March 9, 2021 9:00 AM-11:00 AM

HMD Stakeholder Meeting-Tiered Permitting (CLICK HERE TO RSVP)
WHEN: Thursday, March 11, 2021 10:30 AM-11:30 AM

HMD Stakeholder Meeting-APSA (CLICK HERE TO RSVP) 
WHEN: Friday, March 12, 2021 9:00 AM-10:00 AM

HMD Stakeholder Meeting-CalARP (CLICK HERE TO RSVP) 
WHEN: Friday, March 12, 2021 1:00 PM-2:00 PM

For questions regarding the meetings and/or cost recovery proposal contact Breyanna Luzod at Breyanna.Luzod@sdcounty.ca.gov or (858) 505-6880.